PROFINET кабель А төрөл

  • PROFINET кабель A төрлийн 1x2x22AWG (PROFIBUS International)

    PROFINET кабель A төрлийн 1x2x22AWG (PROFIBUS International)

    EMI-ийн хүнд хэцүү нөхцөлд үйлдвэрлэлийн болон процессын хяналтын эрэлт хэрэгцээтэй орчинд найдвартай сүлжээний холбоо барихад зориулагдсан.

    Үйлдвэрлэлийн хээрийн автобусны системүүдийн хувьд TCP/IP протоколыг (Үйлдвэрийн Ethernet Стандарт) хүлээн зөвшөөрдөг.