LonWorks кабель

  • Echelon LonWorks кабель 1x2x22AWG

    Echelon LonWorks кабель 1x2x22AWG

    1. Багаж хэрэгсэл ба автоматжуулалтын дохионд өгөгдөл дамжуулахад зориулагдсан.

    2. Барилгын автоматжуулалт, Гэрийн автоматжуулалт, Ухаалаг барилга байгууламжийн эрчим хүчний удирдлагын системийг хооронд нь холбоход зориулагдсан.