DeviceNet кабель

  • Rockwell Automation-ийн DeviceNet кабелийн хослолын төрөл (Аллен-Брэдли)

    Rockwell Automation-ийн DeviceNet кабелийн хослолын төрөл (Аллен-Брэдли)

    Харилцан холболтын хувьд янз бүрийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжүүд, тухайлбал SPS удирдлага эсвэл хязгаарын унтраалга нь цахилгаан тэжээлийн хос болон өгөгдлийн хос хосолсон.

    DeviceNet кабель нь үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжүүдийн хооронд нээлттэй, хямд мэдээллийн сүлжээг санал болгодог.

    Суурилуулалтын зардлыг бууруулахын тулд бид эрчим хүч, дохионы дамжуулалтыг нэг кабельд нэгтгэдэг.