KNX/EIB кабель

 • EIB & EHS-ийн KNX/EIB Барилгын автоматжуулалтын кабель

  EIB & EHS-ийн KNX/EIB Барилгын автоматжуулалтын кабель

  1. Барилгын автоматжуулалтад гэрэлтүүлэг, халаалт, агааржуулагч, цагийг зохицуулах гэх мэтийг удирдахад ашиглах.

  2. Мэдрэгч, идэвхжүүлэгч, хянагч, унтраалга гэх мэтийг холбоход хэрэглэнэ.

  3. EIB кабель: Барилгын удирдлагын системд өгөгдөл дамжуулахад зориулагдсан Европын фельдбус кабель.

  4. Утаа багатай галоген бүрээстэй KNX кабелийг хувийн болон нийтийн дэд бүтцэд ашиглаж болно.

  5. Шууд булах зориулалттай биш, дотор нь кабелийн тавиур, суваг, хоолойд тогтмол суурилуулах зориулалттай.