Аудио, удирдлага, багаж хэрэгслийн кабель (Олон хос, дэлгэцтэй)